Pro nové zájemce

Jak se přihlásit?

  1. Nejprve je potřeba vyplnit přihlášku online*
  2. Je vhodné si domluvit konzultaci (viz Kontakt).
  3. Po konzultaci následuje přijímací zkouška**, při které se zjistí hudební vlohy  a předpoklady žáka pro studium.
  4. Prostřednictvím emailu obdržíte v následujících dnech vyjádření o přijetí/nepřijetí  do ZUŠ.

* Pokud se budete chtít přihlásit ke mně, tak do pole “Poznámka”(poslední políčko dole) napište vyučující Jan Mareš. Po odeslání přihlášky mě prosím zkontaktujte emailem popřípadě tel. viz kontakt. 

** Přijímací zkouška “talentovka” obsahuje tři části – rytmus (vytleskání předvedených rytmů) , intonaci (zpěv lidové nebo populární písně ), sluchová analýza. Celá zkouška zabere cca 5-10 minut.


Co byste měli vědět než se přihlásíte?

  • Vzdělávací zaměření hra na kytaru je možné studovat již od 5 – ti let věku.
  • Základní umělecké vzdělávání poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech. Je součástí systému uměleckého vzdělávání v ČR.
  • Základní umělecké vzdělávání má podobu dlouhodobého, systematického a komplexního studia.
  • Studiem mohou žáci získat takové dovednosti, které umožňují se uplatnit podle schopností a zájmu v oblasti amatérské, ale i v dalším odborném studiu (konzervatoř, pedagogická škola aj.).
  • Výuka hry na kytaru probíhá individuálně v rozsahu 1 hod. týdně.

Pro nejmladší žáky (5 – 7 let) je určeno přípravné studium I. stupně.

Následuje I. stupeň (7 – letý) a II. stupeň (4 – letý).

Pro žáky ve věku 14 – ti let a starší je určeno přípravné studium II. stupně.

Přípravné studium je dále určeno pro žáky, kteří přistoupili v průběhu roku. Na základě ročníkové zkoušky na konci školního roku jsou tito žáci následně přeřazeni do příslušného ročníku.

Pro úplné seznámení se studijním zaměřením Hra na kytaru a možnostech doporučuji  pročíst Školní vzdělávací program ZUŠ F. L. Gassmanna (strana 95 – 100).


Co všechno je k výuce potřeba?

Pro začátek budete potřebovat hlavně  kytaru (nejlépe vlastní – typu klasická kytara). Podnožku a stojan na noty. Dále literaturu dle doporučení (např.: Jaroslav Kormunda, Chceme hrát na klasickou kytaru; T. Stachak, Kytarová 1. třída; Jiří Jirmal, Škola hry na kytaru…). Notový sešit, tužku, gumu a přezůvky.

Přehled všech pomůcek naleznete také zde – Co všechno je potřeba ke hře na kytaru?


Školné

Komentáře jsou uzavřeny.