Pro nové zájemce

Důležité informace pro zájemce o studium

Jak se přihlásit?

  1. Je vhodné si domluvit konzultaci (viz Kontakt).
  2. Po konzultaci následuje přijímací zkouška*, při které se zjistí hudební vlohy  a předpoklady žáka pro studium.
  3. Vyplní se přihláška (tu můžete vyplnit zde: Přihláška on-line** nebo jí můžete vyplnit osobně ve škole)

* Přijímací zkouška obsahuje tři části – rytmus (vytleskání předvedených rytmů) , intonaci (zpěv lidové nebo populární písně ), sluchová analýza. Celá zkouška zabere cca 5-10 minut.

** Pokud se budete chtít přihlásit ke mně, tak do pole “Poznámka”(poslední políčko dole) napište vyučující Jan Mareš. Jinak můžete být zařazeni  ke kolegům. Po odeslání přihlášky mě prosím zkontaktujte emailem popřípadě tel. viz kontakt. 


Co byste měli vědět než se přihlásíte?

  • Vzdělávací zaměření hra na kytaru je možné studovat již od 5 – ti let věku.
  • Základní umělecké vzdělávání poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech. Je součástí systému uměleckého vzdělávání v ČR. Nejedná se o kroužek.
  • Základní umělecké vzdělávání má podobu dlouhodobého, systematického a komplexního studia.
  • Studiem mohou žáci získat takové dovednosti, které umožňují se uplatnit podle schopností a zájmu v oblasti amatérské, ale i v dalším odborném studiu (konzervatoř, pedagogická škola aj.).
  • Výuka hry na kytaru probíhá individuálně v rozsahu 1 hod. týdně.

Pro nejmladší žáky (5 – 7 let) je určeno přípravné studium I. stupně.

Následuje I. stupeň (7 – letý) a II. stupeň (4 – letý).

Pro žáky ve věku 14 – ti let a starší je určeno přípravné studium II. stupně.

Přípravné studium je dále určeno pro žáky, kteří přistoupili v průběhu roku. Na základě ročníkové zkoušky na konci školního roku jsou tito žáci následně přeřazeni do příslušného ročníku.

Pro úplné seznámení se studijním zaměřením Hra na kytaru a možnostech doporučuji  pročíst Školní vzdělávací program ZUŠ F. L. Gassmanna (strana 95 – 100).


Co všechno je k výuce potřeba?

Pro začátek budete potřebovat hlavně  kytaru (nejlépe vlastní – typu klasická kytara). Podnožku a stojan na noty. Dále literaturu dle doporučení (např.: Jaroslav Kormunda, Chceme hrát na klasickou kytaru; T. Stachak, Kytarová 1. třída; Jiří Jirmal, Škola hry na kytaru…). Notový sešit, tužku, gumu a přezůvky.

Přehled všech pomůcek naleznete také zde – Co všechno je potřeba ke hře na kytaru?


Školné