Školné

Úplata za vzdělání (školné)

Hra na kytaru  – 1500,- Kč za pololetí. 

Součástí předmětu Hra na kytaru je i hudební nauka, která je povinná od 1- 5. ročníku. ZDARMA je také možnost navštěvovat sborový zpěv.

Hodinová dotace za týden:

  • 1 vyuč. hodina kytary – 45 min.
  • 1 vyuč. hodina hudební nauky (povinná od 1- 5. ročníku)
  • 1 -2 vyučovací hodiny sborového zpěvu (dobrovolné)

Jak se provádí platba

ÚPLATA za vzdělání (Školné)  se platí převodem na účet číslo 1430491/0100


Pro nové žáky:

VS k platbě Vám bude sdělen mnou osobně nebo prostřednictvím emailu.

Pro žáky, kteří pokračují ve hře na kytaru:

VS k platbě naleznete ve své elektronické ŽK.

V hotovosti lze úhradu provést v kanceláři školy dle úředních hodin.

Komentáře jsou uzavřeny.