Školné

Úplata za vzdělání


 Hudební obor –  (kytara včetně hudební nauky nebo sboru) je 1400,- kč za pololetí.

Školné za 1. pololetí je nutné uhradit nejpozději do konce září jinak může být žák vyloučen ze školy. Za druhé pololetí je potřeba uhradit školné nejpozději do konce února.

Školné (neboli úplatu za vzdělání) lze zaplatit převodem na účet 1430491/0100.

Variabilní symbol Vám bude sdělen/lze ho nalézt i v elektronické ŽK včetně přehledu plateb.

Chcete-li platit v hotovosti, můžete tak učinit v kanceláři školy vždy v pondělí a středu do 17:00.