Interní koncert, malý sál od 17:30

Interní koncert v rámci mezi oborové spolupráce. Do nadcházejících akcí postupně zařazuji i interní koncerty školy. Každý z mých žáků má možnost zahrát si nejen na třídních koncertech, ale i na společných akcích v rámci mezi oborové spolupráce. Podmínkou je zvládnutí hrané skladby.